فريدون اتورايا- نسر الحدود
قرى آشورية مشاريع حكم ذاتي مواقع الكترونية رياضة كتب فنون الأعلام الاشوريون فولكلور آشوري التاريخ الاشوري مقابلات وثائق مقالات الصفحة الرئيسية

نسر التخوم .. فريدون آتورايا

 

نسر التخوم
فريدون آتورايا

ܢܹܫܪܵܐ ܕܬܚܘܼܡܵܐ
ܦܪܝܕܘܢ ܐܬܘܪܝܐ

ترجمة الى العربية: يوسف شيخالي
 

 

يا نسر التخوم ملك الطيور

ابسط جناحيك لأطير الى تياري
الى اورمية والموصل وكلتا البرواري
لانقذ امتي آشور القديمة

ساحط في نينوى واصلي..

لخلاص امتي.. من جسدي ودمي

 

رفرف جناحيك يا محلق جبار
وانطلق للامام بعزم وثبات
تفقد المقاتل الشديد في المعارك
أفدى حياته لاجل آشور القديمة
لذكرى حياة الرخاء أسلِّم

على قبر الفدائي أقسم

 

 حين الوصول للهدف الكبير

يا نسر الحدود والزاب الكبير

ارميني بلا رحمة على الصخور
لأموت قربانا لقدم آشور
على ضفة الزاب بقِدَم آشور

بعد استشهادي ادفني في تلك القبور

 

دل ابناء آشور مكان قبري

لصديقي الشاب الغيور الجبار
ليرى هذا الزمن الغادر
ليخلص شعبه المظلوم الخائر
على قبر صغير تحت تلة بيضاء

منكسي الرأس.. ارموا حجارة

ܝܵܐ ܢܹܫܪܵܐ ܕܬܚܘܼܡܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܓܵܘ ܛܝܪܐ

ܦܬܘܿܚܠܗܘܿܢ ܓܘܠܦܵܢܘܼܟܼ ܕܦܵܪܚܹܢ ܠܗ̇ܝ ܛܝܵܪܹܐ
ܠܵܐܘܼܪܡܝܼ ܘܡܵܘܨܘܠ ܘܬܹܪܘܵܝ ܒܲܪܘܵܪܹܐ
ܕܦܵܪܩܹܢ ܠܹܡܠܵܬܝـܼ ܐܵܬܘܼܪ ܥܲܬܝܼܩܬܵܐ
ܓܵܘ ܢܹܢܘܗ ܒܨܵܠܹܢ ܐܘܼܦ ܨܠܘܿܬܵـܐ ܡܨܵܠܹܢ
ܠܦܘܪܩܢܐ ܕܝܡܝ ܡܢ ܦܲܓܼܪܝܼ ܘܕܹܡܝܼ

 

ܫܥܘܿܫ ܠܗܘܿܢ ܓܘܼܠܦܵܢܘܼܟܼ ܓܲܢܒܵܪܵܐ ܕܢܚܵܫܵܐ
ܘܣܛܝܼ ܠܵܩܵܕ̄ܡܵܐ ܕܠܵܐ ܥܹܩܘܼܝ ܘܚܲܫܵܐ
ܣܵܚܒܹܪܹܬ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܙܲܚܡܵܐ ܒܦܠܵܫܵܐ
ܕܕܒ̣ܝܼܚܵܐ ܝ̄ܠܹܗ ܚܲܝ̈ܐ ܩܵܐ ܐܵܬܘܼܪ ܣܲܒܬܵـܐ
ܠܕܟܼܵܪܵܐ ܕܒܘܼܣܵܡܵܐ ܒܹܕ ܕܵܪܹܢ ܫܠܵܡܵܐ
ܥܲܠ ܩܲܒ̣ܪܹܗ ܒܝܵܡܹܢ ܠܕܒܼܲܚܬܵـܐ ܕܓܵܢܵܐ
 

ܗܲܪ ܚܙܹ ܐܠܘܿܟܼ ܕܡܛܹܠܝܼ ܠܢܝܼܫܘܿܟܼ ܥܹܠܵܝܵܐ

ܝܵܐ ܢܹܫܪܵܐ ܕܚܘܼܡܵܐ ܘܕܙܵܒܐ ܥܹܠܵܝܵܐ
ܪܲܦܹܬ ܠܝܼ ܠܟܹܐܦܵܐ ܕܠܵܐ ܖ̈ܚܡܹܐ ܠܩܵܝܵܐ
ܕܡܵܝܬܹܢ ܐܲܝܟܼ ܕܹܒ̣ܚܵܐ ܕܐܵܬܘܼܪ ܥܲܬܝܼܩܬܵـܐ
ܥܲܠ ܡܲܪܙܵܐ ܕܙܵܒܼܵܐ ܐܲܝܟܼ ܐܵܬܘܼܪ ܣܵܒܼܵــــܐ

ܛܵܡܪܹܬܠܝܼ ܐܵܢܵܐ ܡܒܵܬ̄ܪ ܕܒܼܲܚܬܵـܐ ܕܓܵܢܵܐ

 

ܩܵܐ ܒܢܘܼܢܐ ܕܐܵܬܘܼܪ ܡܲܚܙܹܬܠܵܗ̇ ܩܲܒ̣ܪܝܼ

ܠܛܲܢܵܢܵܐ ܓ̰ܘܲܢܩܵܐ ܓܲܢܒܵܪܵܐ ܚܲܒ݂ܪܝܼ
ܚܘܼܫ ܚܵܙܹܐ ܠܕܐܵܗܵܐ ܒܹܐ ܩܵܝܪܵܬ ܕܵܘܪܝܼ
ܕܦܵܪܹܩ ܠܡܠܵܬܘܼܗܝـ ܕܘܪܕܹܫܬܵـܐ ܘܣܢܝܼܩܬܵܐ
ܥܲܠ ܩܲܒ̣ܪܵܐ ܙܥܘܼܪܬܵـܐ ܬܚܘܿܬ ܪܘܡܬܵܐ ܚܘܲܪܬܵـܐ

ܪܲܦܝܼܬܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܒܡܵܟܵܦܬܵـܐ ܕܪܹܫܵܐ

 

 

تغيير: 03.14.2019

 جميع المواضيع تعبر عن آراء كتابها وليست بالضرورة رأي الموسوعة